صفحه اول |تماس با ما |راهنمای سایتWednesday, October 28, 2020  چهارشنبه, 7 آبان 1399
  

دانش آموختگان

در حال بارگذاری

ورود اعضا

نام کاربری:   
رمز عبور :   
● اگر عضو نیستید ثبت نام کنید

دانش آموختگان

دکتر سید مصطفی رضوی

دکتر سید مصطفی رضوی

 خلاصه سوابق تحصیلی، علمی و اجرایی دکتر سید مصطفی رضوی 


سوابق تحصیلی:
کارشناسى ارشد 1372 ,M.Sc,  ,فیزیک پردیس علوم, دانشگاه تهران 
کارشناسى ارشد, 1374,M.Sc, مهندسى صنایع , دانشگاه امیر کبیر 
 
دکترى, 1384 , مدیریت صنعتى , دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 
سوابق اجرایی:
مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی وتحول اداری
رئیس دانشکده کارآفرینی
 
سوابق علمی:
 
کتابهاى تالیفى
1.پژوهشى در زمینه موانع توسعه کارآفرینى در ایران، تالیف، دانشکده کارآفرینى دانشگاه تهران، 1387/01/01
2.  ارزیابى وضعیت کارآفرینى در ایران، تالیف، موسسه کار و امور اجتماعى، 1389/07/01
3.  خلاصه مدیریتى : ارزیابى نتایج برنامه  GEM  ایران در سال 1387 و 1388 ، تالیف، موسسه کار و امور اجتماعى، 12
فعالیت هاى کارآفرینانه در ایران بر اساس مدلGEM
4. نظام نوآورى، تالیف، انتشارات دانشگاه تهران، 1390/07/27
5.  شبکه اجتماعى کارآفرینان، تالیف، موسسه کار و امور اجتماعى، 1390/11/ 03
6.  نظام نوآورى.، تالیف، دانشگاه تهران، 1392/04/10
7. بازکاوی روش تحقیق آمیخته، دانشگاه تهران10/8/1392
8) Monitoring Entrepreneurship in Iran . GEM Based2008,89 انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی 
 
کتابهاى ترجمه
1.کار آفرینی گرایی در دانشگاهها و اقتصاد دانش، دانشگاه تهران .10/7/92
2.فرهنگ کار آفرینی در آستانه قرن بیست و یکم، انتشارات موسسه کار و تأمین اجتماعی، 88
مقالات چاپ شده در نشریات بین المللى
2) Seyed Mostafa Razavi, Reza Akhavan Anvari , Mahmoud Dehghan Niri , How to Measure Supply Chain Performance (
case study ), International Review of Business Research papers, 1969, 7, 2
3) Seyed Mostafa Razavi, Designing a Model for Evaluation of Universities System, Iranian Journal Management Studies(IJMS), 2007, 1, 1
4) Seyed mostafa Razavi, Rohollah Ghasemi , Behzad Abdullahi , Mojtaba Kashani , Rohollah Ghasemi , Behzad Abdullahi ,
Mojtaba Kashani , Relationship between Technological and Innovation : A Secondary Analysis of Countries Global
Competitiveness, European Journal of Scientific Research, 2011, 59, 3
5) Mohammad Reza Mehregan, Seyed Mostafa Razavi, Mohammad Reza Akhavan Anvari , Identification and Evaluation of strategic Decision in Gaz Industry Using DEMATEL method, Iranian Journal of Mangement Studies, 2012, 5, 2
6) Mohammad Mahdavi Mazdeh , Seyed Mostafa Razavi, Roozbeh Hesamamiri , Mohammad Reza Zahedi , Behin Elahi ,An empirical investigation of entrepreneurship intensity in Iranian state universities, HIGHER EDUCATION, 2012, -, -
7) Seyed Mostafa Razavi, Hossein Safari , Hossein Safari , Kobra Khoram , Relationships among Service Quality, CustomerSatisfaction and Customer Perceived Value : Evidence from Irans Software Industry, Journal of Management and
Strategy, 2012, 3, 3
 
مقالات چاپ شده در نشریات داخلى
1.رضا رستمى ، محمدرضا زالى، سیدمصطفى رضوى ، نقش حیرت آور قلب در درک شهودى کارآفریان سریالى یافته هاى مبتنى بر
 
یافته هاى الکترو فیزیولوپژیکى، اندیشه سیاسى متفکران مسلمان (مجموعه مقالات)، 1390 ،2 ،14
2.مهرى اسدى ، سیدمصطفى رضوى ، مقصود فراستخواه ، الگوى کارآفرینى اجتماعى در سازماندهى کودکان خیابانى، توسعه کارافرینى، 1111 ،4 ،12
3.محمدرضا زالى، سیدمصطفى رضوى ، بررسى تحلیل آموزش کارآفرینى در دانشگاهها، پژوهشنامه علوم اقتصادى-دانشگاه 
16
،4 ، مازندران، 1383
4.محمدرضا زالى ، سیدمصطفى رضوى ، بررسى تحلیلى آموزش کارآفرینى در دانشگاهها، پژوهشنامه مدیریت اجرایى، 1383 ،- ،16
5.فتاح شریف زاده ، سیدمصطفى رضوى ، شمس السادات زاهدى ، رضا نجارى ، طراحى و تبیین الگوى موثر بر کارآفرینى دانشگاهى، توسعه کارافرینى، 1388 ،6 ،2
6.دکتر ابوالقاسم شریف زاده ، سیدمصطفى رضوى ، مهنوش شریفى ، کارافرینانه فناورانه دانشگاهى، دانشنامه کارافرینى، 1388،1 ،1
7.ابوالقاسم شریف زاده ، سیدمصطفى رضوى ، جهانگیر یدالهى فارسى ، تلفیق کارآفرینى در آموزش عالى، دانشنامه کارافرینى،
1388 ،1 ،1
8.ابوالقاسم شریف زاده ، جهانگیر یدالهى فارسى ، سیدمصطفى رضوى ، توسعه فن آورى، دانشنامه کارافرینى، 1388 ،1 ،1
9.ابوالقاسم شریف زاده ، جهانگیر یدالهى فارسى ، سیدمصطفى رضوى ، کارآفرینان فنى، دانشنامه کارافرینى، 1388 ،2 ، 2
10.رضا رستمى ، سعید رضایى طرقى ، محمدرضا زالى، مریم میرزایى ، سیدمصطفى رضوى ، نقش مشارکت زوجى در ارتقاى کیفیت درک شهودى کارآفرینان سریالى، توسعه کارافرینى، 1389 ،3 ، 10
11.نگین فلاح حقیقى ، احمد رضوانفر، خلیل کلانترى، سیدمصطفى رضوى ، بررسى خصوصیات کارآفرینانه دانشجویان پردیس کشاورزى دانشگاه تهران، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزى ایران، 1389 ،1 ، 1
12.جهانگیر ید الهى فارسى ، سیدمصطفى رضوى ، نقش سرمایه اجتماعى و سرمایه انسانى در روستاهاى بخش کربال، پژوهش هاى جغرافیاى انسانى، 1390 ،79 ،79
13.سیدمصطفى رضوى ، دکتر جهانگیر یداللهى فارسى ، سیدرسول حسینى ، نقش قابلیت هاى فرایندى در توسعه کارآفرینى دانشگاهى، مدیریت بازرگانى، 1390 ،3 ، 11
14.ناهید محمدزاده پارچین ، محمدرضا زالى، سیدمصطفى رضوى ، تبیین تاثیر فرهنگ سازمانى کارآفرینانه بر کارآفرینى دانشگاهى در دانشگاه تهران، مدیریت شهرى - پژوهشکده مدیریت شهرى و روستایى، 1390 ،14 ، 5
15.على رجب زاده قطرى ، سید محمد سید حسینى ، محمود البرزى، سیدمصطفى رضوى ، على رمضانى، على رمضانى ، طراحى مدل پویاى چابکى کسب و کار در سازمانهاى تولیدى با رویکرد سیستم هاى پویا بررسى موردى شرکت هاى خودرو ساز تجارى ، فصلنامه پژوهش هاى مدیریت منابع انسانى ،1391 ،2 ،1
16.سیدمصطفى رضوى ، تحلیل موانع کارآفرینى در دانشکده هاى کشاورزى ایران( از دیدگاه دانشجویان)، مدیریت دولتى،1391، 4،10
17.سیدمصطفى رضوى ، نگین فلاح حقیقى ، احمد رضوانفر ، خلیل کلانترى، دیدگاه سنجى اعضاى هیات علمى در رابطه با چالش هاى کارافرین شدن دانشکده هاى کشاورزى ایران، مدیریت فرهنگ سازمانى، 1391،1 ،1
18.سیدمصطفى رضوى ، على اکبر فرهنگى ، باقر ساروخانى ، ندا سلیمانى ، شناخت شناسى کارآفرینى در رسانه و اندازه گیرى میزان آن در موسسات تبلیغاتى، فصلنامه مطالعات جامعه شناسى، 1391،1،1

 

دریافت رزومه

 

كليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به كانون دانش آموختگان مديريت دانشگاه تهران مي‌باشد.

طراحی و اجرا: شرکت مهندسی آتیه پرداز