صفحه اول |تماس با ما |راهنمای سایتWednesday, October 28, 2020  چهارشنبه, 7 آبان 1399
  

دانش آموختگان

در حال بارگذاری

ورود اعضا

نام کاربری:   
رمز عبور :   
● اگر عضو نیستید ثبت نام کنید

دانش آموختگان

دکتر سیروس علیدوستی

دکتر سیروس علیدوستی

خلاصه‌ سوابق‌ تحصیلی، علمی و اجرایی دکتر سیروس علیدوستی
 
سوابق تحصیلی:
کارشناسی‌ مدیریت صنعتی- دانشگاه تهران- 1368
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- دانشگاه تهران- 1371
دکتری مدیریت، گرایش سیستم­ها- دانشگاه تهران- 1384
 
سوابق‌ اجرایی:
-          رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1392 تا کنون
-          عضو کمیتة ملی اطلاعات برای همه(کمیسیون ملی یونسکو)، 1392 تا کنون
-          دانشیار گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1391 تا کنون
-          رئيس هيئت مديره. انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران، 1391 تا كنون
-          همكار آزمايشگاه اطلاعات. دانشگاه تهران، 1389 تا كنون
-          پژوهشگر مهمان. مركز پژوهشهاي سياست علم و فناوري. دانشگاه سايمون فريزر. 1389-1388
-          معاون پژوهش. پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1388-1387
-          رئيس پژوهشكدة مديريت دانش. پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1387-1386
-          استاد مهمان. دانشكدة مديريت و دانشكدة علوم تربيتي و روانشناسي. دانشگاه تهران، 1388-1385
-          عضو كميتة ملي اطلاعات براي همه )كميسيون ملي يونسكو)، 1387-1385
-          استاديار گروه پژوهشي مديريت فناوري اطلاعات. پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران، 1391-1384
-          مدير گروه پژوهشي مديريت فناوري اطلاعات. پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1386- 1384
-          عضو هيئت امناي منطقة دو پژوهشي. وزارت  علوم ،تحقيقات و فناوري، 1389- 1385
-          سردبير فصلنامة مديريت اطلاعات، 1386-1385
-          رئيس هيئت مؤسس. مؤسسة آموزش عالي آزاد دانشيار، 1385 تا كنون
-          عضو هيئت مؤسس. انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران، 1385 تا كنون
-   عضو هيئت علمي گروه پژوهشي مديريت سيستمهاي اطلاعاتي. مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1383- 1374
-          مديرگروه پژوهشي مديريت سيستمهاي اطلاعاتي. مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1383-1376
-          مشاورشركتسرمايهگذاريبوعلي  سهاميخاص، 1382- 1381
-          عضو هيئت مديرة مؤسسة آموزش شهر. سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، 1382- 1381
-          عضو شوراي عالي مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1381- 1377
-          رئيس كتابخانه. مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1374- 1373
-          پژوهشگر. مركز مطالعات مقابله با سوانح طبيعي ايران، 1372- 1370
-          معلم. آموزش و پرورش، 1363- 1361.
سوابق  علمي:
برخي  مقالات:
جلالی منش،عمار،سیروس علیدوستی،و محمود خسروجردی . نمایه ساز ماشینی منابع فارسی: مدلی  یکپارچه برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. پردازش و مدیریت اطلاعات. 1392
علیدوستی، سیروس. الگوی باز نمایی روند پژوهش در زمینة عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات.گفتمان علم و فناوری. 1392
موسیخانی،محمد،سیروس علیدوستی،و مصطفی شاه بوداغیانبررسی و تعیین موانع گسترش تجارت سیار درایران. مطالعاتمدیریتفناوریاطلاعات. 1391
ناخدا،مریم،غلام رضافدایی عراقی،و سیروس علیدوستی . کاربرد دو تکنیک تصمیم­گیری در تحلیل رتبه بندی متخصصان از مدل های تغییر. علوم و فناوری اطلاعات. 1390
علیدوستی،سیروس،و محمدعلی باقری. اطلاعات و امکانات ارتباطی در وب سایت سازمان های دولتی:مرورنوشتارها. علوم  و فناوری اطلاعات.1390
 
 
 

 

 

كليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به كانون دانش آموختگان مديريت دانشگاه تهران مي‌باشد.

طراحی و اجرا: شرکت مهندسی آتیه پرداز